top-image

Wat is Traxie?

Traxie is ontwikkeld door Kiwa Register. Het systeem bestaat uit een smartphone-app en een ‘smart connector’ die in de OBD-aansluiting van een voertuig wordt geplugd. Traxie registreert actuele, correcte en volledige arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt door de activiteit van zowel het voertuig (via de ‘smart connector’) als de chauffeur (via de smartphone-app) vast te leggen.

Je chauffeurskaart en je ritregistratie digitaal op je telefoon.

Smart connector is betaalbaar en hoeft niet te worden ingebouwd.

Hoe werkt Traxie?

Aan het begin van de dienst meldt de chauffeur zich aan via een app op zijn smartphone. Deze beveiligde app controleert de identiteit en licentie van de chauffeur door middel van gezichtsherkenning. Met dezelfde app houdt de chauffeur tijdens de dienst zijn of haar arbeids- en rusttijden bij, zoals dat nu ook al gebeurd met de taxiboordcomputer.

Taxivoertuigen worden voor de periode dat de chauffeur het voertuig bestuurt aan de chauffeur gekoppeld. Koppeling vind plaats door de ‘smart connector’ in de OBD-poort van het voertuig te koppelen aan de smartphone van de chauffeur.

Zowel de smartphone van de chauffeur als de ‘smart connector’ in het voertuig registreren geografische en tijdgegevens en geven deze via een beveiligde dataverbinding door aan het centrale platform. Deze gegevens worden door het systeem verwerkt en geanalyseerd. De rit en arbeids- en rustgegevens komen beschikbaar voor zowel de ondernemer, de chauffeur als de toezichthouder.
Op dit moment is Traxie geen bestaand product. Er is een testversie van het concept gebouwd. Hiermee is getest of Traxie in de praktijk daadwerkelijk de voordelen kan bieden zoals de ontwikkelaar die voor ogen heeft.