Hieronder vindt u veelgestelde vragen over Traxie. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Op dit moment is niet bekend of en wanneer Traxie op de markt verschijnt. Er wordt een testversie van het concept gebouwd. Met deze testversie wordt een kleinschalige test uitgevoerd om te ervaren of Traxie in de praktijk ook daadwerkelijk de voordelen kan bieden zoals geschetst. De uitkomst van deze test is bepalend voor een marktintroductie. Daarnaast is er een aanpassing nodig van regelgeving om alternatieven voor arbeids- en rusttijd registratie toe te laten tot de markt.

Traxie zal zich houden aan de privacywetgeving AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in 2018 in werking is getreden. Deze wetgeving stelt dat er niet meer gegevens mogen worden verzameld dan noodzakelijk is. Daarmee wordt voldaan aan AVG-vereisten rondom ‘proportionaliteit’ en ‘subsidiariteit’.

Gegevens over de locatie van de chauffeur en het voertuig worden door het systeem uitsluitend gebruikt om vast te stellen of de wetgeving op het gebied van rust- en rijtijden wordt gerespecteerd. Zodra is vastgesteld dat de regels niet zijn overtreden, worden de locatiegegevens van de chauffeur gewist. De locatiegegevens van het voertuig worden alleen gewist indien de taxiondernemer dat wenst.

Derden hebben alleen toegang tot locatiegegevens indien de chauffeur dan wel de taxiondernemer daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Indien chauffeur of taxiondernemer toestemming hebben gegeven, kunnen deze vervolgens zien wie naar hun locatiegegevens heeft gekeken en voor welk doel. Dat biedt transparantie.

Traxie verzamelt real-time gegevens. Dit wil echter niet zeggen dat deze detailgegevens ook door derden zijn in te zien. Het doel van de registratie is de handhaving van rust- en rijtijden. De verzamelde gegevens worden verwerkt tot een overzicht om deze arbeids- en rusttijden inzichtelijk te maken. Het is dus niet mogelijk om van minuut tot minuut te zien waar iemand zich heeft bevonden.

Kiwa garandeert aan chauffeurs en taxiondernemers dat er géén gegevens aan de overheid of aan derden worden gegeven buiten de afspraken om. Daarnaast worden locatiegegevens van individuele chauffeurs gewist zodra is vastgesteld dat deze zich aan de regels hebben gehouden. En wat gewist is, kan niet meer doorgegeven worden. Uitsluitend een vonnis van de rechter-commissaris kan Kiwa dwingen om de gegevens die zij heeft opgeslagen aan de overheid te overhandigen buiten de afspraken om die Kiwa met chauffeurs heeft gemaakt.

Dat GPS-gegevens kunnen worden gemanipuleerd, is algemeen bekend. Traxie is beschermd tegen dergelijk misbruik. Daarnaast is de technologie die ten grondslag ligt aan Traxie gebaseerd op niet één maar twee GPS signalen: de locatiegegevens die worden gegenereerd door de smartphone van de chauffeur én de locatiegegevens die worden gegenereerd door de ‘slimme’ stekker in de OBD-poort van het voertuig. Het is bijzonder lastig en zeer kostbaar om beide locatiegegevens te ‘faken’ en dat bovendien consistent en tegelijkertijd te doen. Het plegen van dergelijke fraude met Traxie zou in ieder geval beduidend moeilijker en kostbaarder zijn dan het plegen van fraude met de huidige taxiboordcomputer (en die is al zeer betrouwbaar!).

Het nieuwe systeem maakt het voor de chauffeur gemakkelijker: je smartphone vergeet je immers minder snel dan je huidige smartcard. En zelfs als je je telefoon toch eens thuis bent vergeten, kun je je makkelijk op een willekeurige, andere smartphone aanmelden met je eigen account.

Aangezien de arbeids- en rusttijden van de chauffeur in het nieuwe systeem beschikbaar blijven indien de chauffeur aangeeft dat hij of zij dat wil, is geen discussie meer mogelijk over die arbeids- en rusttijden tussen de werkgever en de chauffeur. Voortaan kan gemakkelijk worden aangetoond dat de afgesproken arbeidsvoorwaarden of CAO op de juiste manier zijn toegepast en nageleefd.

Traxie is een initiatief van Kiwa. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en andere overheidsinstanties zijn niet betrokken geweest bij de ontwikkeling. Omdat de overheid toestemming zal moeten geven voor het gebruik van Traxie als alternatief voor de conventionele taxiboordcomputer, heeft Kiwa wel contact gehad met de overheid over de voordelen van het nieuwe systeem. De overheid heeft nog geen standpunt ingenomen over Traxie naar aanleiding van deze gesprekken.

Kiwa heeft met belanghebbenden, zoals branche-partijen, fabrikanten van apparatuur en sociale partners, contact gehad om de voordelen van het systeem uit te leggen. Deze gesprekken hebben waardevolle feedback opgeleverd die verwerkt is bij de uitwikkeling van het systeem. Op grond van deze gesprekken heeft Kiwa de conclusie getrokken dat er voldoende draagvlak is bij belanghebbenden om de ontwikkeling van Traxie als alternatief voor de boordcomputer voort te zetten.

Op dit moment is Traxie geen bestaand product. Er is wordt een testversie van het concept gebouwd. Met deze testversie is wordt een getest kleinschalige test uitgevoerd om te ervaren of Traxie in de praktijk ook daadwerkelijk de voordelen kan bieden zoals geschetst.

Uit deze testen moet ook naar voren komen wat de aanschafprijs van Traxie ongeveer gaat worden. De verwachting is op dit moment, dat Traxie een stuk voordeliger zal zijn dan een BCT- apparaat.