top-image

Welke voordelen biedt Traxie de toezichthouder?

Ten opzichte van de huidige systemen maakt Traxie handhaving eenvoudiger en fraude een stuk lastiger. Dit zorgt ervoor dat regels op het gebied van arbeids- en rusttijden beter worden nageleefd, waardoor Traxie bijdraagt aan een betere verkeersveiligheid en eerlijke concurrentie. De belangrijkste voordelen van Traxie voor de toezichthouder vindt u hieronder.

Meer weten?

Neem direct contact op met ons op.

 

Risico gestuurde handhaving

Een volledig overzicht van rust- en arbeidstijden maakt de taximarkt transparant. Dit heeft als voordeel dat goed inzichtelijk wordt waar en wanneer er vaker overtredingen voorkomen. Hier kan vervolgens gericht op worden gestuurd. Dit levert een efficiënte inzet van de toezichtcapaciteit op.

Actuele vergunning informatie

Bij de start van elke dienst wordt de vergunning informatie van de chauffeur geverifieerd. Hierdoor is met zekerheid vast te stellen dat de vergunning niet is ingetrokken, verlopen of opgeschort. Dit draagt bij aan de veiligheid en betrouwbaarheid voor de consument. Het is daarnaast mogelijk om de vergunning op afstand in te trekken.

Data faciliteert deskhandaving

Gegevens met betrekking tot rust- en arbeidstijden worden realtime doorgestuurd. Het centraliseren van de data zorgt ervoor dat de handhaving hierdoor ook op een centrale plek kan worden uitgevoerd. De informatie hoeft dus niet meer opgehaald te worden in het veld, waardoor de kans op het signaleren van overtredingen groter wordt. Wanneer er wél op locatie toezicht wordt gehouden, kan dit zonder invoer van een inspectiekaart.

Identiteitsfraude

Bij de start van een dienst koppelt de chauffeur zich aan de auto door het kenteken van het voertuig in te voeren. Daarnaast moet de chauffeur zich voor elke dienst met QR-code koppelen. Hiervoor is fysieke aanwezigheid in het voortuig daarvoor vereist. Deze controles borgen de controle van de identiteit van de chauffeur en limiteren daarmee identiteitsfraude.

Mobiliteitspatronen inzichtelijk

De volledigheid en toegankelijkheid van data biedt aanvullende mogelijkheden. Zo kunnen er gemakkelijk (trend)rapportages gedraaid worden over uitgevoerde inspecties. Daarnaast is het mogelijk meldingen te ontvangen wanneer er zich onregelmatigheden voordoen in het veld.

top-image

Data opslag en handhaving scheiden

De gegevens van chauffeur en voertuig worden opgeslagen. Een integere en onafhankelijke opslag van deze gegevens moet worden gewaarborgd. Kiwa Register is gespecialiseerd in het opslaan van data als onafhankelijke derde partij. Als zogenaamde trusted third party (TTP) is Kiwa Register vertrouwd met het opslaan van vertrouwelijke informatie. Op deze wijze is de overheid geen eigenaar van de gegevens en hebben toezichthouders geen directe inzicht in de detailactiviteiten van de chauffeur en het voertuig.
Lees meer over data en privacy >