Het Traxie systeem registreert actuele, correcte, en volledige arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt door de gebeurtenissen van zowel het voertuig en de chauffeur afzonderlijk vast te leggen. Het vastleggen gebeurt via een ‘smart connector’, die je in de OBD aansluiting van je taxi stopt, en een smartphone.

Traxie nl

Je chauffeurskaart en je ritregistratie digitaal op je telefoon.

Smart connector is betaalbaar en hoeft niet te worden ingebouwd.

Hoe werkt het?

Aan het begin van de dienst meldt de chauffeur zich aan via een applicatie op zijn smartphone. De beveiligde app controleert de identiteit en licentie van de chauffeur door middel van gezichtsherkenning. Met dezelfde app houdt de chauffeur tijdens de dienst zijn of haar arbeids- en rusttijden bij zoals hij of zij dat nu al gewend is om te doen met de boordcomputer taxi.

Taxivoertuigen worden voor de periode dat de chauffeur het voertuig bestuurt aan de chauffeur gekoppeld. Koppeling vind plaats door de ‘smart connector’ in de OBD-poort van het voertuig te koppelen aan de smartphone van de chauffeur.

Zowel de smartphone van de chauffeur als de ‘smart connector’ in het voertuig registreren geografische- en tijdgegevens en geven deze gegevens door via een beveiligde dataverbinding aan het centrale platform. Deze gegevens worden door het systeem verwerkt en geanalyseerd. De rit en arbeids- en rustgegevens komen beschikbaar voor zowel de ondernemer, de chauffeur als de toezichthouder.

Op dit moment is Traxie geen bestaand product. Er wordt een testversie van het concept gebouwd. Met deze testversie wordt een kleinschalige test uitgevoerd om te ervaren of Traxie in de praktijk ook daadwerkelijk de voordelen kan bieden zoals op deze website geschetst.