top-image

Data van zowel de chauffeur als het voertuig worden geregistreerd. Het registeren van deze data vraagt om een transparante en veilige aanpak.

Data opslag en handhaving scheiden

De gegevens van chauffeur en van het voertuig worden niet meer lokaal op apparaten opgeslagen maar direct verzonden. Een integere en onafhankelijke opslag van deze gegevens moet worden gewaarborgd. Opslaan bij de overheid die ook toezicht houdt is daarom niet verstandig. In plaats daarvan worden gegevens opgeslagen door een onafhankelijke derde partij, die gespecialiseerd is in het opslaan van vertrouwelijke data (een zogenaamde trusted third party of ‘TTP’). Op deze wijze is de overheid geen eigenaar van de gegevens en hebben toezichthouders geen directe inzicht in de detailactiviteiten van de chauffeur en het voertuig.

Wat wordt er opgeslagen?

Tijdens een dienst worden gegevens uit het voertuig en de smartphone geregistreerd. Het gaat hierbij om tijd- en locatiegegevens, gegevens over de status van de beweging van het voertuig en gegevens over de status van een rit. Aan het einde van een dienst worden deze gegevens verwerkt tot arbeids- en rustbestanden en ritbestanden. De gegevens waar de chauffeur zich van tijd tot tijd heeft bevonden worden niet bewaard. Dus enkel noodzakelijke informatie blijft behouden.

Wanneer gegevens inzichtelijk?

Arbeids- en rustgegevens zijn voor toezicht doeleinden door de toezichthouder in te zien. Uitsluitend in de gevallen waarin de gegevens van de chauffeur in combinatie met de gegevens van het gekoppelde voertuig een vermoeden van een overtreding opleveren, ontvangt de toezichthouder hier een melding van.

Transparantie

De gegevens van chauffeur en van het voertuig kunnen door bevoegde personen worden ingezien. Dit kan een chauffeur zelf zijn, een ondernemer, een toezichthouder of instantie die daar toestemming voor heeft gekregen. In alle gevallen wordt geregistreerd wie er wanneer naar welke data heeft gekeken. Deze transparante aanpak draagt bij aan het vertrouwen in de omgang met de data.

Chauffeursgegevens

De chauffeur heeft te allen tijde toegang tot de eigen gegevens uit de smartphone. Denk hierbij aan licentiegegevens, arbeids- en rustgegevens en ritgegevens. Wanneer de chauffeur toestemming geeft kan de onderneming waar hij of zij voor rijdt ook over deze gegevens beschikken.

Ondernemersgegevens

Taxiondernemers zullen toegang hebben tot de opgeslagen gegevens van hun eigen voertuigen en slechts bij toestemming toegang tot de ritgegevens van de chauffeur. Algemene gegevens over de ondernemers zelf zijn ook terug te vinden. Denk hierbij aan de taxiondernemers licentie, KvK nummer, wagenpark informatie.