top-image

Traxie maakt boordcomputer overbodig

Traxie registreert de arbeids- en rusttijden op de smartphone van de taxichauffeur. Deze gebruiksvriendelijke smartphone app maakt zo de boordcomputer overbodig. Dit levert flink wat voordelen op, zowel voor toezichthouder, chauffeur en ondernemer als voor de consument.
Ontdek hoe Traxie werkt in de video >

Ontdek de voordelen voor de Toezichthouder, Chauffeur en Ondernemer en Consument:

Traxie is bewezen in de praktijk!

Bij de ontwikkeling van Traxie is niet over één nacht ijs gegaan. De app is uitgebreid in de praktijk getest. Traxie werd maandenlang (ruim 600 uur en 13 duizend kilometer) getoetst door acht taxichauffeurs. Zij hebben er niet alleen op gelet of Traxie technisch in orde was, maar ook of de app prettig was om mee te werken. De ervaringen van de testchauffeurs hebben bewezen dat Traxie een volwaardig alternatief voor de taxiboordcomputer is!
Neem contact op met Traxie >

Data en privacy

De gegevens van chauffeur en voertuig worden door Traxie verwerkt en opgeslagen. Het is belangrijk dat dit op integere en onafhankelijke wijze gebeurt. Kiwa Register is gespecialiseerd in het opslaan van data en als onafhankelijke derde partij. Kiwa Register is gecertificeerd voor PKI-overheid (security en aanvullende eisen Besluit Elektronische Handtekeningen), ETSI normen 319 411-1,2 en 319 403 inzake elektronische handtekening uitgifte en databeveiliging en ISO 9001. Jaarlijks wordt Kiwa Register ge-audit door het British Standards Institution. Kiwa N.V. is geaccrediteerd voor ISO 27001.
Lees meer >